FANDOM


VirusEdit

definere hvad et virus er.

Et virus er en partikel bestående af nukleisyre - DNA eller RNA - og en beskyttende skal af proteiner - så det er ikke en organisme.

De er helt afhængige af en levende celles medvirken for at kunne producere energi og syntetisere protein mm.

OpbygningEdit

redegøre for virus’ principielle opbygning, størrelsesforhold og struktur.

Influenzafigure1

influenzavirus

Virus er en samlebetegnelse for de mindste mikroorganismer (10-100 gange mindre end bakterier). Virus kan opformeres i levende celler, hvor de enten fremkalder celledød eller øget cellevækst (profileration).

Virus består af et genom opbygget af enten DNA eller RNA. Yderst har det enten et kapsid (et hylster af proteinstoffer) eller protein og en kappe (et ydermembran). Virus, som kun har kapsid, kaldes nøgne virus, mens virus som tillige har en, kaldes kappebærende. Fjernes ”indpakningen” inaktiveres virus. Af hensyn til inaktivering af virus er det vigtigt at vide, om virus har kappe eller det er nøgent. Kappen som er en lipidmembran, som kan ødelægges af sæbe og alkohol. Nøgne virus er mere resistente for ydre påvirkning, men samtlige virus kan destrueres ved varmebehandling.

InddelingEdit

beskrive inddeling af virus.

Virus kan inddeles i RNA og DNA. Yderligere kan DNA inddeles ved enkelt- eller dobbeltstreget. Generelt er dem med DNA mere genetisk stabile, end dem med RNA (større genetisk variation).

Virus opdeles i øvrigt efter, hvorvidt genomet er segmenteret (dvs. en lang streng eller flere bidder) eller ej. (mulighed for endnu mere genetisk variation).

Det er dårligt for os, at de har stor genetisk variation, da de så bliver resistente.

Kappebærende har lettest ved at inficere celler, da de består af dobbeltlipidlag, så de kommer bare ind ved endocytose.

FormeringEdit

redegøre for formering af viruspartikler.

Viruspartikler formeres i fem stadier:

  1. Binding til cellen (som den skal inficere)
  2. Internalisering - viruspartiklen transporteres ind i cytoplasmaet
  3. Syntese af nukleinsyre og virusprotein - replikerer sig selv inde i cellen vha. dens organeller
  4. Modning
  5. Frigørelse - cellen dør eller sprænges, hvorved viruset frigøres til den ekstracellulære væske.