FANDOM


InddelingEdit

beskrive at venesystemet i underekstremiteterne inddeles i de overfladiske og de dybe vener samt perforanterne der drænerer fra de overfladiske til de dybe vener.

Venesystemet i underekstremiteterne inddeles i de overfladiske og de dybe vener. Perforanterne, er vener der drænerer fra de overfladiske til de dybe vener.

VenepumpenEdit

beskrive funktionen af venepumpen.

I ekstremiteterne har venerne klapper. Desuden ligger de tæt på muskulaturen. Når muskulaturen kontraheres i forbindelse med bevægelse presser de på venerne og blodet heri presses mod hjertet (dette er venepumperne). Veneklapperne forhindrer tilbageløb.

VaricerEdit

'redegøre kort for varicer, overfladisk venøs insufficiens (åreknuder).

Varicer er overfaldisk venøs insufficiens, også kaldet åreknuder. Op mod 50% af voksne befolkning har det, hvoraf dobbelt så mange kvinder. Hyppighed stiger med alderen.

Patofysiologi
Opstår pga. klapinsufficiens i de store overfladiske vener (opstår ofte ved perforanterne).
Symptomer
De fleste har ingen symptomer, men kan give smerte, træthed og tyngdefornemmelser der forværres ved stående stilling.
Komplikationer
Varicererne kan trombosere, desuden kan esophagus varicer være farligt.

Ulcus crurisEdit

redegøre kort for ulcus cruris, dyb venøs insufficiens (skinnebenssår).

Ulcus cruris er insufficiens af klapperne i de dybe vener, ofte forårsaget af dyb venøs trombose ellers af varicer. Når klapperne er ødelagt, tømmes venerne dårligt, hvorved det venøse tryk i underbenet øges. Det skaber et højt tryk i kapillærnettet i huden, hvorved der dannes ødemer og sår på huden - skinnebenssår.

Dyb venøs tromboseEdit

redegøre for dyb venøs trombose.

Ved en dyb venøs trombose sker der dannelse af en trombose i de dybe vener, ofte i underekstremiteterne (benene).

Årsag
Højt blodtryk, åreforkalkning, sengeleje, nedsat minutvolumen.
Symptomer
Opstår pludselig. Øm og spændt i ben, feber.
Komplikationer
Lungeemboli, dyb venøs insufficiens.
Behandling
Koagulationshæmmende (fx heparin og K-antagonist).

LungeemoboliEdit

redegør kort for lungeemboli (blodprop i lungen).

Definition
Aflukning af en eller flere af lungearterierne.
Patofysiologi
Opstår pga. dyb venøs trombose, der danner emboli, der flyder med. (kommer ofte fra propper i benene..)
Risikofaktorer
Immobile og nyopererede.
Symptomer
Pludselige. Dyspnø og trykken over bryster. Takykard (hjertet slår hurtigere). Cyanose.
Prognose
Mindre embolier har en god prognose, selvom recidivitet (falde tilbage) sker tit. Ved større emboli er dødeligheden høj, især i den akutte fase.
Komplkationer
Kan evt. føre til højresidig hjertesvigt ved pulmonar hypertension.