FANDOM


NettofiltrationenEdit

angive, at nettofiltrationen fører til lymfedannelse typisk med en hastighed på 3-5 liter pr. døgn.

Nettofiltrationen fører til lymfedannelse typisk med en hastighed på 3-5 liter pr. døgn.

=Regulation af lymfedannelseEdit

redegøre for de størrelser som er bestemmede for nettodannelse af lymfe.

Mængden af interstitiel væske er afgørende for lymfestørrelsen, hvilket afhænger af blodtrykket samt af det osmotiske tryk. Jo større blodtryk, jo mere int. væske, jo mere lymfe.

ØdemEdit

redegøre, med udgangspunkt i ovenstående, for mulighederne for fremkomst af ødem.

Ødem dannes når mængden af interstitielvæske overgår kapaciteten af lymfesystemet, hvilket sker ved:

  • højt blodtryk (fx venøs trombose)
  • lav osmotisk tryk (ved fx nedsat indhold af plasmaproteiner, mangeltilstande)
  • Øget permabilitet over kapillærvæggen, så plasmaproteiner trænger ud i væv og efterfølgende væske
  • Inflammation - øger permabiliteten over kapillærvæggen
  • Blokering eller fjernelse af lymfekar (f.eks. ved canceroperation) resulterer i at væske ophobes i vævet.

Over-flow-systemEdit

redegøre for lymfekarsystemet som et "overflow-system".

Lymfesystemet kan ses som et ”overflow-system” i sin funktion, som det system der skal tage sig af den mængde væske kapillærerne filtrerer til omkringliggende væv, når stofudvekslingen er sket, og væsken dermed ikke skal bruges til noget. Uden lymfesystemet ville ødem forekomme.

KlapperEdit

angive at lymfekarrene indeholder klapper, at lymfekarrene hovedsageligt følger venesystemets kar, at lymfekarrene samles i tiltagende større kar for slutteligt at lede lymfen ind i venesystemet tæt på hjertet.

Lymfekarrene indeholder klapper, og de følger hovedsageligt venesystemets kar. De samles i tiltagende større kar for slutteligt at lede lymfen ind i venesystemet tæt på hjertet.

Ødem som øget netto-udfiltreringEdit

redegøre for at ødem principielt dannes som følge af en øget netto-udfiltrering af væske fra kapillærerne.

Ødem dannes hvis der dannes mere tilførsel end fjernelse af væske i interstitielrummet.

Medførende faktorerEdit

redegøre for faktorer som medfører ovenstående: 1) øget tryk i kapillærerne. 2) øget antal åbne kapillærer. 3) øget permeabilitet af kapillærvæggen, specielt for protein. 4) nedsat kolloid-osmotisk tryk i plasma.

Øget tryk i kapillærerne
Forhøjet blodtryk og ved venetrombose.
Øget antal åbne kapillærer
 ? De reagerer på mangeltilstande i fx ilt-forsyning.
Øget permeabilitet af kapillærvæggen, specielt for protein
Ved inflammation.
Nedsat kolloid-osmotisk tryk i plasma
Ved mangelstande - alkoholisme, sult -> leversygdom.