FANDOM


BeliggenhedEdit

beskrive beliggenheden af gl. thyreoidea.

1808

Thyreoidea

Gl. threoidea = skjoldbruskkirtlen (styrer stofskiftet). Ligger inferiort til larynx.

OpbygningenEdit

beskrive hovedtræk af opbygningen af kirtlen.

1808

Celler

Den består af to lapper, der er opbygget af væskefyldte blærer, follikler. Væggene her består af follikelceller, der producerer tetrajodthyronin/thyroxin (T4) og trijodthyronin (T3). Folliklerne er omgivet af et veludviklet kapillærnet, der giver næringsstoffer til cellerne.

Syntesen af T3 og T4Edit

beskrive syntesen af thyreoideahormonerne (tyroxin [T4], trijodtyronin [T3]).

1809

T-syntese

Ved sekretion af TSH fra hypofysen vil T3 og T4-syntesen øges. Den foregår i 6 trin:

 1. Iodin, I-, optages af thyroidea follikelcellerne vha. aktiv transport.
 2. Thyroglubulin (Tg) bliver syntetiseret i follikelcellerne.
 3. Ionine bliver oxideret til I og sættes sammen med nogle thyrosin-molekyler i Tg, enten med 1 jod på thyrosin (mono-iod-thyrosin) eller 2 jod på thyrosin (di-iod-thyrosin).
 4. Herefter går Tg'et ind i lumen (hulrummet i folliklerne) ved exocytose, hvor mono og di-iod-thyrosin går sammen inden i Tg og bliver til T3 og T4.
MIT+DIT=T3 og DIT+DIT=T4.
I folliklen kan et resorvoir af hormonor rækkende til i 2-4 måneder opbevares.
 1. Når der er brug for dem, kommer Tg ind i cellen ved endocytose, hvor nogle lysosom-enzymer nedbryder Tg hvormed T3 og T4 frigives. Aminosyrer fra Tg indgår herefter i syntesen af ny Tg (step 2).
 2. T3 og T4 diffunderer ud i blodbanen.

RegulaitonEdit

redegøre for regulationen af hormonproduktionen.

1810

Regulation af sekeretionen af T3 og T4

Se eksempel fra negativ feedback: Almen Endokrinologi#Feedback

Stress og kulde øger TRH.

CalcitoninEdit

anføre at der i gl. thyreoidea tillige produceres et hormon, calcitonin, som har betydning for kalciumhomeostasen (i samspil med PTH).

1812

PTH og calcitonin

Calcitonin nedsætter calciumkoncentrationen i blodet ved at hæmme osteoclasternes aktivitet, og PTH (parathyreoideahormon) stimulerer osteoclasterne.

Calcitonin produceres i parafollikel cellerne (C celler), der er placeres imellem folliklerne.

Virkninger af thyreoideahormonerEdit

beskrive virkninger af thyreoideahormoner (den kalorigene virkning og betydning for nervesystemet, vækst og mental udvikling).

Thyreoideahormonerne har betydelse for stofskiftet.

For lidt thyreoideahormon
Giver lav vækst og mental retardering samt langsomme og svage bevægelser.
For meget thyreiodeahormon
Kan derimod give hurtige bevægelser med overfølsomme reflekser.

Hormonerne har betydning for GH.

Principper ved undersøgelseEdit

redegøre for principper ved undersøgelse af gl. thyreoideas funktion.

Man føler på halsen og ser efter en knude (struma), evt. brug af ultralyd. Man kan også tjekke T3-, T4- og TSH koncentrationerne i blodet.

SygdommeEdit

redegøre kort for forekomst, ætiologi og patogenese, symptomer og principper for behandling ved: struma (forstørret skjoldbruskkirtel), hyperthyreose (thyreotoksikose), herunder Basedows = Graves sygdom, hypothyreose (myksødem).

StrumaEdit

Struma

Kæmpe struma

Kan være hyper-, normo- eller hypothyroid

Forekomst
Ætiologi og patogenese
Forekommer i forbindelse med hyper- eller hypothyreose, men kan også ses uden andre symptomer. Årsager indebære:
 • Diffus eller nodøs (knudret) form: Sammenhæng med lav jodindtagelse.
 • Non-toksisk struma, årsag ukendt.
 • Cyste: Oftest beignt, men kan være malign
Symptomer
Symptomfattig, udover kosmetiske gener. Lokale tryksymptomer findes dog:
 • "Klump på halsen"
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Synkebesvær
 • Hæshed.
Behandling
Ofte ingen hvis der ikke er mistanke om malignitet, store trykgener eller kosmetiske hensyn.
Evt. radiojodbehandling.
Evt. operation.
Evt. medicinsk behandling med thyroxin mhp. at supprime TSH--produktion.
Symptomer på jod-mangel
Inadekvat T3 og T4 syntese, som medfører stigende TSH-sekretion. Dette medfører diffus struma, som kan videreudvikles til multidonøs struma. T3 og T4 koncentrationer er lave eller lavt i normalområdet.

HyperthyreoseEdit

Tyreotiksikose er en tilstand med for stor produktion af threoidea hormoner, ses typisk sammen med diffus struma.

Forekomst
Incidens er mere end 1500 pr år i DK. Mere end 80% af pt er kvinder.
Ætiologi og patogenese
Forhøjet stofskifte forårsaget af overproduktion af thyroidea-hormonerne T3 og T4. Flere årsag kendes, mest hyppige:
Graves sygdom (30-40%)
Diffus toksisk struma = Graves sygdom: En autoimmun sygdom med TSH-receptor antistoffer som stimulerer gld. thyroidea til vækst. Ofte selvlimiterende.
Multinodulær toksisk struma (>50%)
Multinøs toksisk struma (mange knuder): En videreudvikling af multinodøs atkosisk struma, autonome områder i gld. thryoidea overtager hormonproduktion, ses især ved lav jodindtagelse.
Solitært toksisk adenom (10 %): (en en godartet svulst): Et autonomt område med hormonproduktion. Oftest benignt
Symptomer
Somatiske
Øget stofskifte, varm kropstemperatur, vægttab, øget appetit, øget hjerte frekvens, øget BT, sveder mere, diaré.
Psykiske
Nervøsistet, indre uro, rastløshed, emotionelt ustabil.
Behandling
Antithyreoid medicinsk behandling, evt. betablokkere.
Ved multinodøs toksisk struma og solitært toksisk adenom: Evt. radiojodbehandling når stofskiftet er normaliseret.
Ved stor struma og ved recidiv: Evt. operation.
(Undersøgelse)
Anamnese, inspektion, palpation, serum TSH, T3, T4-test, ultralyd. Ved hyper ses lav TSH-værdi og høj T3 og T4.

HypothyreoseEdit

Myksødem

Forekomst
Incidens: 200/år i DK. Hyppigst hos ældre kvinder.
Ætiologi og patogenese
 • Kronisk autoimmun thyreoiditis med eller uden struma: Antistoffer imod thyreoideaperoxidase og imod threoglobulin.
 • Følger efter strumektomi og radiojodbehandling.
 • Sekundær til medicinsk behandling.
Symptomer
Træthed og apati. Kretinisme: (Retarderet væskt, intelligens svækkelse, høredefekt).
Behandling
Livsslang medicinsk behandling med syntetisk T4.