FANDOM


Placering og udformningEdit

beskrive at gl. parathyreoidea almindeligevis består af 4 mindre kirtler lokaliseret enkeltvist på den posteriore flade af gl. thyreoidea.

Parathyroid-glands

Placering af parathyreoidea

Gl. parathyreoidea består almindeligvis af 4 mindre kirtler, lokaliseret enkeltvist på den posteriore flade af gl. thyreoidea. Se billede. Alle 4 kirtler har samme funktion.

Produktion af parathyreoideahormonEdit

anføre at gl. parathyreoidea producerer parathyreoideahormon (PTH).

Gl. parathyreoidea producerer parathyreoideahormon (PTH eller Parathormone).

Samspil mellem plasma-calcium og vitamin D, PTH og calcitonin.Edit

redegøre for samspillet mellem på den ene side plasma-calcium og på den anden side vitamin D, PTH og calcitonin.

1812

PTH's regulation af Ca2+ homeostase

Calcium koncentration i blodet øges
 • C cellernes sekretion af calcitonin $ \uparrow $, hvormed hæmmer osteoclasterne.
 • Parathyreoideas sekretion af PTH $ \downarrow $, hvorved 3 ting sker:
  • Reducerer osteoclasternes aktivitet.
  • Reducerer vitamin-D syntesen i nyrerne, hvormed mindre calcium bliver absorberet i nyrerne og dermed forlader kroppen med urinen.
  • Reabsorption af calcium i tarmene $ \downarrow $, da vitamin-D aktiviteten er mindsket.
Calcium koncentration i blodet mindskes
 • C cellernes sekretion af calcitonin $ \downarrow $, hvormed aktiviteten af osteoclasterne øges.
 • Parathyreoideas sekretion af PTH $ \uparrow $, hvorved 3 ting sker:
  • Stimulation osteoclasternes aktivitet.
  • Stimulerer vitamin-D syntesen i nyrerne, hvormed mere calcium bliver absorberet i nyrerne og dermed ikke forlader kroppen med urinen.
  • Reabsorption af calcium i tarmene $ \uparrow $, da vitamin-D aktiviteten er øget.

Tilstande med øget og nedsat indhold af calciumEdit

redegøre kort for tilstande med øget og nedsat indhold af calcium i plasma (hyper- og hypocalcæmi).

Hypocalcæmi er meget lave calcium-niveauer i blodet og ekstracellulær væske. Dette bevirker at voltage-gated Na+-kanaler åbner, hvilket giver depolarisering. Symptomer er derfor nervøsitet, muskelspasmer, kardiaarhytmia og kramper.

Quote-sign-l

Hypercalcæmi

Tilstand med øget indhold af calcium i plasma. Hypercalcæmi ses typisk ved benigne- og maligne tumorer. Benigne svulster på parathyroidea medfører overproduktion af PTH.

Maligne svulster med metastaser i knoglerne nedbryder knoglerne, hvorved calcium frigives til blodet.

Ligeledes kan et overindtag af vitamin D medfører hypercalcæmi, da vitamin D er regulerende for absorptionen af calcium fra tyndtarmen. Endelig vil tyreotoksikose (hyperthyreoise) kunne medføre øget hypercalcæmi, da en overproduktion af T3 og T4 fortrænger produktionen af calcitonin. Hypercalcæmi medfører osteoporose, vægttab, appetitløshed, kvalme, nyresten, nyreinsufficiens, øget blodtryk m.m

Hypocalcæmi

Tilstand med nedsat indhold af calcium i plasma. Hypocalcæmi kan skyldes mangel på vitamin D (der er med til at optage calcium i tarmen), for lidt PTH sekretion (der er med til at øge calcium-niveauet i blodet), knogletumorer.

Hypocalcæmi er sjælden. Parathyroideainsufficiens ses oftest ved fjernelse af parathyroidea. Hypocalcæmi kan også ses ved nyreinsufficiens eller malabsorption, pga. manglende evne til reabsorption og absorption af calcium. Desuden ved blodtransfusioner, da citrat (der er antikoagulans i transfunsionsblod) binder til calcium. Hypocalcæmi medfører osteoporose, ændret nervetransmission, forkert knoglevækst og muskeltetanus.

OsteoporoseEdit

redegøre for osteoporose (se endvidere Bevægeapparatets sygdomme).

Knoglesygdomme_Og_Frakturer#Osteoporose