FANDOM


AngstforstyrrelserEdit

Sygelig angst er en overdreven angst, der fører til nedsat livskvalitet og social funktionsevne.

Epidemiologi og ætiologiEdit

redegøre for epidemiologi og ætiologi ved angstforstyrrelser.

Livstidsrisiko for generaliseret angst
5-20 %
Ætiologi
Genetik disponeret til en vis grad for angst. Tendens til at blive stresset har også en sammen hæng med risikoen for angst anfald.

SymptomerEdit

redegøre for fysiske og psykiske symptomer ved generaliseret angst.

Overdreven vedvarende tendens til bekymring og ængstelse.

Autonome symptomer
Hjertebanken, sveden, rysten
Psykiske symptomer
Svimmelhed dødsangst, uvirkelighedsfølelse
Almene symptomer
Varme- eller kuldsfornemmelser
Tensionssymptomer
Psykisk spænsingsfølelse, følelse af synkebesvær, muskelspænding
Andre symptomer
Kvalme, følelse af åndenød, trykken eller smerte i brystet

BehandlingEdit

redegøre kort for behandlingen af generaliseret angst.

Psykoterapeutisk terapi
Kognitiv terapi - lære pt at takle sin angst. Pt indser at angsten ikke har rod i virkeligheden, og lære så at sige at takle angsten.
Medikamelt

Fobisk angstEdit

Epidemiologi og ætiologiEdit

redegøre for epidemiologi og ætiologi ved fobisk angst.

Livstidsrisiko for fobisk angst
6-10 %
Livstidsrisiko for panikangst
1-5 %

Agorafobi, enkeltfobi og socialfobiEdit

beskrive de tre typer fobisk angst (agorafobi, enkeltfobi og socialfobi) og kort redegøre for behandlingen heraf.

Fobisk angt er urealistisk angst for at:

Agorafobi
Forlade hjem, rejse alene, åbne pladser eller situationer med mange mennesker tilstede (agorafobi, agora = græsk ord for en offentlig åben plads, der blev brugt til markeder eller forsamlinger)
Socialfobi
Socialt samvær
Enkelfobi
Genstand, fx edderkopper, lukkede rum

PanikangstEdit

redegøre for symptomerne ved panikangst samt kort redegøre for behandlingen heraf.

Pludseligt indsættende angstanfald, angst for at dø.

OCDEdit

redegøre for epidemiologi, ætiologi og symptomer ved OCD, samt kort redegøre for behandlingen heraf.

OCD = Obsessive Compulsive Disorder

Det er ikke en psykotisk lidelse, og pt ved derfor bevidst om deres sygdom. Men ikke at gøre deres handlinger får de angst, der er meget ubehageligt. Har op-øvet en evne til at slappe af, hvis de gør noget bestemt, og dermed undgå angst.

Epidemiologi
Livstidsrisiko på 1-3 %, der er ingen sammenhæng med socio-økonomiske, etniske, religiøse eller kulturelle forhold.
Ætiologi
I nogle tilfælde er der direkte sammenhæng med hjerneforstyrrelser. Kranietraumer eller intrakranielle blødninger kan give diagnosen.
Symptomer
Obsesiv
Tvangstanker, er tilbagevenden, vedvarende tanker, impulser eller fantasibilleder. Forsøg på at nedtone dem mislykkes. Typisk tanker om at ulykke eller død, hvilket kan fører til tvangshandlinger.
Kompulsiv
Tvangshandlinger, ting man må gøre, gentagelse af adfærdsmønstre.
Behandling
Samme #behandling som ved de andre angstforstyrrelser, dog væsentlig dårlige prognose.

SpiseforstyrrelserEdit

Anorexia nervosaEdit

redegøre for epidemiologi, ætiologi og symptomer ved anorexia nervosa, samt kort redegøre for behandlingen heraf.

Tilstand karakteriseret ved tilsigtet vægttab, der fremkaldes og vedligeholdes af pt selv. Pt har følelse af ikke at være god nok, ved at sulte sig selv, opnås følelse af kontrol. Pt mister fuldstændig indsigten i hvordan de egentlig ser ud.

Epidemiologi
Prævalens for yngre kvinder: 1-5 %. Hyppigst i industrialiserede lande. Høj prævalens i professioner, som kræver, man er tynd, fx balletdansere og modeller.
Sygdommen debutere typisk i de tidlige teenager år.
Ætiologi
Symptomer
  • Magre og meget tynde. Udseende.
  • Dun på huden, da kroppen ikke kan holde varmen, og prøver at kompenserer med ekstra hår.
  • Udeblivende menstruation.
  • Afkalkning af knoglerne
  • Nyresvigt
Behandling
Psykoterapi både individuel og familie terapi.

Bulimia nervosaEdit

redegøre for epidemiologi, ætiologi og symptomer ved bulimia nervosa, samt kort redegøre for behandlingen heraf.

Gentagne episoder af fødeindtagelse, ledsaget af en følelse af at være ude af kontrol. Mere udbredt end anorexia. Forløbet har to faser:

  1. Ubønhørlig trang til at overfylde sig.
  2. Fremkaldt opkastning for at forhindre vægtøgning
Epidemiologi
Prævalens for yngre kvinder: 2-3 %. Ikke sikkert kendt. Kun kendt i industriliserede lande. Selvopkastning er almindelig måde at kontrollere sin vægt på også hos kvinder der ikke har bulimi.
Ætiologi
Pt har tit store ambitioner om at kommer
Symptomer
Behandling