FANDOM


BegreberEdit

redegøre for begreberne psykisk afhængighed, fysisk afhængighed, tolerans og kontroltab

Psykisk afhængighed
Uimodståelig trang hinsides fornuften.
Fysisk afhængighed
Fysisk ubehag ved mangel.
Tolerans
Kan tåle mere og mere.
Kontroltab
Kan ikke styre det (f.eks. drikker igennem efter meget meget få genstande).

ÅrsagsforholdEdit

beskrive generelle årsagsforhold ved misbrug.

Multifaktorielle årsager.

Genetisk/biologisk
Fx der er forskel på hvor meget dopamin forskellige individer får ved en given mængde rusmiddel. Dette kan give øget risici for misbrug, da dopamin fra naturens side er vores belønningshormon.
Psykisk
Depression og angstlidelser.
Sociale
Især opvækst, introduktion af f.eks alkohol.

AlkoholmisbrugEdit

Epidemiologi og ætiologiEdit

redegøre for epidemiologi og ætiologi ved alkoholmisbrug.

90% af voksenbef. drikker alkohol - 150.000-200.000 alkoholmisbrugere (men kun 10% er i behandling)

Antallet af kvindelige storforbrugere stiger

Debutalderen for regelmæssigt alkoholforbrug falder

15% af somatiske sende optages af alkoholbetingede sygdomme

AlkoholabstinenstilstandenEdit

beskrive alkoholabstinenstilstanden og behandlingen heraf.

 • Indre uro + motorisk uro
 • Sved
 • Tremor (rysten)
 • Puls $ \uparrow $, BT $ \uparrow $, Temp. $ \uparrow $
 • Krampeanfald - fås ved gentagende antal abstinenstilstande, minder om epileptiske tonisk-kronisk kramper.

Dette kan blive til deliriøs tilstand: Delirium tremens

  • Ovenstående ++
  • Bevidsthedsplumring (desorientering, hallucinationer (ofte slemme, fx at se insekter der kryber på jorden))
  • Suggestibilitet (man kan få folk til at tro på alt, fx ved at give dem et blankt stykke papir og bede dem læse op, hvorefter de vil gøre det, for at vise at der ikke er noget galt med dem)

BehandlingEdit

Benzodiazepiner - fx stesolid.

Psykiatriske og somatiske komplikationerEdit

beskrive de psykiatriske og somatiske komplikationer til alkolholmisbrug.

Psykiatriske
 • Wernickes encefalopati - årsag: B1 vitamin mangel. 3 symptomer: (vigtig)
  1. Desorientering af tid, sted og dato.
  2. Stødvis gang.
  3. Nystaumus (øjnene flakker)
 • Korsakoffs syndrom - Udvikles fra Wernickes encefalopati (vigtig)
  1. Svært kognitativ påvirkning, problemer med hukommelse og indlæring, patienten er ikke selv klar over det. Taler helt sort.
  2. Patienten ”kompenserer” ofte for erindringslakuner ved fantasifulde og konfabulerende udredninger.
 • Demens
 • Abstinens (craving/delirium)
 • Tab af sociale relationer
 • Alkoholhallucinose - kronisk hallucinationer (sker også uden for rus).
 • Alkoholparanoia
Somatiske
 • Levercirrose
 • Esophagusvaricer
 • Frakturer
 • Traumer (hovedet)
 • Skrumpehjerne.
 • Arterosclerose - åreforkalkning
 • Polyneuropati
 • Højere risiko for cancer
 • Mavesår af stærk alkohol

Når man drikker alkohol, opløses ens cellemembraner, så cellerne vil derfor gøre dem mere stive. Hvis man så holder op, skaber det problemer.

Psykopatologi til grund for recidiverende alkoholmisbrugEdit

angive at der relativt ofte ligger anden psykopatologi til grund for recidiverende alkoholmisbrug og give eksempler herpå (co-morbiditet).

Depression, angst og insomnia kan give alkoholmisbrug, idet alkohol virker afslappende.

BehandlingsforløbetEdit

skitsere behandlingsforløb for alkoholmisbrug.

 • Abstinens behandling
 • Antabus - stopper nedbrydning af alkohol. Det stopper det enzym, der gør at man ikke bliver forgiftet, så man får en giftreaktion, når man drikker igen
 • B-vitamin behandling til Wernickes
 • Samtale - for at afdække hvorvidt patienten drikker pga. en anden årsag.
 • Diagnosticering og behandling af evt. comorbiditet (følgesygdomme).
 • Behandle den evt psykiske sygdom (der har skyld i alkoholmisbruget)

BenzodiazepinerEdit

kort redegøre for forbrug af benzodiazepiner, epidemiologi, virkning, abstinenstilstand og behandlingen heraf.

Mest anvendte angstdæmpende/sovemiddel. Behandler udelukkende symptomer. Det er et potentielt misbrugsstof, da der udvikles tolerans og fysisk og psykisk afhængighed. Mest almindelige er [stesolid]]

Epidemiologi
5 % af befolkning er i behandling af angstdæmpende medicin og sovemidler.
Virkning
Effektiv angstdæmpende' og forbedrer søvnmønster.
Absinenstilstand
Tydeligt ubehag, rastløshed og ængstelse, samme symptomer som ved #Alkoholabstinenstilstanden
Behandling
Langsom aftrapning

CannabismisbrugEdit

kort redegøre for epidemiologi, virkning og behandling af cannabismisbrug.

 • Epidemiologi
  • Vanskeligt at vurdere udbredelsen, men betydelig udbredelse i især de yngre aldersgrupper.
 • Virkning
  • Efter inhalering er en hurtig rusvirkning med følelse af eufori og lattermildhed. Sanseindtryk intensiveres og opleves behagelige. I enkelte tilfælde kan man efter virkningen få paranoia og angst. Ingen fyisisk afhængighed, men derimod psykisk.
 • Behandling
  • Ingen specifik behandling findes. Undersøges for evt. skizofren-udvikling (idet hash kan give kronisk skizofreni).

OpiatmisbrugEdit

kort redegøre for epidemiologi, virkning og behandling af opiatmisbrug.

(Morfin, heroin, opium..)

 • Epidemiologi
  • Udbredelsen af morfika er umuligt at vurdere sikkert. Et skøn er omkring 5% i Danmark.
 • Virkning
  • Virkning indtræder hurtigt, og intens eufori og sedation opleves. Der ses maksimalt kontraherede pupiller fra start til slut. Ca 10 timer efter indtagelse, indtræder abstinensfasen - rastløshed, næse-tåreflod, kvalme, vekslende kulde- varmefornemmelser.
 • Behandling
  • Der kan gives Metadon, der har længere halveringstid, så kroppen har mere tid til at afvænne sig. Eller også ved at gennemgå en "kold tyrker" - dvs gennemgå abstinensfasen.

Misbrug af centralstimulantiaEdit

kort beskrive misbrug af centralstimulantia.

Amfetamin
Bliver ikke misbrugt så meget i Danmark, men på senere år er det blevet brugt som "recreational drug" blandt unge. Rusvirkningen er overbevisende og hurtig. Man får øget intiativ og og foretagsomhed samt træthed forsvinder. Hyperaktive tilstanden forsvinder i løbet af 4 timer, hvorefter der kommer ekstrem udmattelse. Tolerans forøgelse stiger kraftigt, men der er ingen egentlig fysiske abstinenssymptomer.
Kokain
Stigende brug blandt unge. Virkning er som amfetamin, blot kraftigere. Psykisk afhængighed er nem at udvikle, men ingen toleransforøgelse.
Designer drugs
Ecstasy tilhører denne klasse. CNS-stimulerende, psykosefremkaldende og euforiserende.