FANDOM


HovedgrupperEdit

angive de vigtigste hovedgrupper af mikroorganismer.

Bakterier (prokaryote), virus (ikke organisme), svampe (eukaryot) og parasitter (eukaryot).

Pro- og eukaryote cellerEdit

angive forskelle mellem pro- og eukaryote celler.

Forskelle

Forskelle

De vigtigste forskel mellem pro- og eukaryote celler, er at PK ikke har noget membran til kernen (har derfor en nukleoid istedet for nukleus) og derved heller ikke l

organeller (kerne holder jo styr på organellerne), og dens DNA flyder derfor rundt i cytoplasmaet. Dens cellemembran indeholder respirationsenzymer, aktiv sekretion af enzymer og er desuden sæde for fosfolipid og DNA-syntesen sted. EK har ingen af disse funktioner.

PatogenEdit

definere hvad der forstås ved et patogen.

Et patogen er en mikroorganisme, der kan give anledning til sygdom.

VirulensEdit

redegøre for begrebet virulens.

Virulens er den sygdomsfremkaldende evne hos en given mikroorganisme. Kan fx være: Patogene mikroorganismers evne til at trænge ind i en organismes levende væv, formere sig og fremkalde skadelige virkninger.

VirulensfaktorerEdit

angive de overordnede virulensfaktorer.

Virulensfaktorer er mikroorganismernes egenskaber der er årsag til mikroorganismernes sygdomsfremkalende evner. fx:

  • Adhæsion: Evnen til at binde sig til en værtscelle (pili, receptor)
  • Multiplikation: Mikroorganismens mulighed for at dele sig – afhænger af næringsforholdene, miljøforholdene (pH, ilt, temp. o.lign.)
  • Invasion: Evnen til at trænge ind i værtsorganisme – afhænger af enzymer og værtens inflammationsreaktion.
  • Toksinproduktion: Endotoxiner (forbliver inde i cellen og frigives først når cellen destrueres) og exotoxiner (udskilles fra den levende celle kort efter deres produktion)
  • Kapseldannelse

Oppourtuniske mikroorganisterEdit

angive hvad der forstås ved opportunistiske mikroorganismer.

Opportuniske mikroorganismer 'benytter sig af lejligheden' - udnytter altså at noget andet er svagt. Ligger i kroppen og venter på at kroppen er svag nok til at den kan angribe. Herpes er et eksempel.

InkubationstidEdit

angive hvad der forstås ved inkubationstid.

Inkubationstiden er den periode, der går fra smitte til første symptom.