FANDOM


Glykogenolyse
Nedbrydning af glykogen til glukose
Glykogenese
Overskydende glukose opbygges til glukogen
Glukoneogenese
Dannelse af glukose fra aminosyrer og glycerol
Lipolyse
Nedbrydning af triglycerider til glycerol og 3 fedtsyrer
Lipogenese
Opbygning af triglycerider fra fedtsyrer og glycerol
De novo lipogenese
Når glykogen lagre er fulde, kan glukose og aminosyrer bruges til at syntetisere triglycerider

Anabolisme og katabolismeEdit

definere anabolisme og katabolisme.

Anabolisme
Man opbygger. Fx ADP + Pi + Energi -> ATP
Katabolsime
Man nedbryder. ATP -> ADP + Pi + Energi

Aerob og anaerobEdit

definere aerob og anaerob metabolisme.

Aerob
Med ilt.
Anaerob
Uden ilt.

SlutprodukterEdit

beskrive slutprodukterne af kulhydrat-, protein- og lipid-katabolismen: CO2, H2O, ATP og varme.

Ved forbræding af fedtsyre får man dobbelt så meget energi.

Kulhydratkatabolisme

Forbrænding af 1 gram glukose ved aerob katabolisme giver 17 kJ.

Antallet af slutprodukterne afhænger af hvor i kroppen metabolismen finder sted. Der vil i alt komme 36-38 ATP (2 fra glykolysen, 2 fra krebs, og 32-34 fra elektrontransportkæden) - det afhænger af hvilket transportsystem, der bruges for at transportere elektronerne over den indre membran i mitokondriet. Transportsystemet er specifikt for de forskellige vævtyper, dvs. i lever, nyre og hjerte vil der produceres mere ATP end i skeletmuskler og hjerne. 36-38 er en ideel værdi, men i virkeligheden vil der ske energitab. Seeleys siger dog 36 ATP, så den vil altid være rigtig til eksamen.


C_{6}H_{12}O_6+6O_{2} + 6H_2O+ 36ADP + 36P_i \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O +36ATP + varme


Proteinkatabolisme

Aerob forbrænding af 1 gram protein giver 17 kJ.

Quote-sign-l

Forbrændingen af de aminosyrer, som cellerne eller leveren ikke har brugt, foregår hovedsagelig i leveren. Der deamineres aminosyrerne – dvs. aminogruppen fraspaltes fra aminosyren, og der dannes ammoniak og en kvælstoffri rest. Ammoniakken omdannes til carbamid, som udskilles via nyrerne. Den kvælstoffri rest kan omdannes til glukose eller nedbrydes til energi.

Fejl i matematikken (lexerfejl): Kvælstoffri rest + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + ATP + varme


Lipidmetabolisme

Aerob forbrænding af 1 gram fedtsyre giver 38 kJ.

Quote-sign-l

Lipiderne i kosten består hovedsageligt af triglycerider og kolesterol. Triglyceriderne nedbrydes til glycerol og fedtsyrer. Glycerolet føres til leveren, hvor det nedbrydes til glukose. Fedtsyrerne optages i cellerne, hvor de under aerob forbrænding danner 38 kJ per 1 gram fedtsyre.

Fedtsyre + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + ATP + varme

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki