FANDOM


Katabolismens fire hovedtrinEdit

anføre kulhydrat katabolismens fire hovedtrin: fordøjelsen, glykolysen, citron syre cyklus (TCA cycle, Krebs cycle), elektron transport systemet.

2504

ATP syntese

Kulhydratkatabolismen består af fire hovedtrin:

 • Fordøjelsen - først nedbrydes maden til glukose
 • Glykolysen - glukose lave om til 2 pyruvic syrer, 2 NADH og 2 ATP
 • Citron syre cyklus - pyruvic syre citronsyre og derefter produceres der 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, 2 CO2
 • Elektron transport systemet - der dannes 32 ATP.

GlykolysenEdit

Lokalisation af glykolysenEdit

anføre at glykolysen finder sted i cytoplasmaet.

Glykolysen finder sted i cytoplasmaet (i cytosol'en).

Hovedtræk af glykolysenEdit

redegøre for glykolysen’s hovedtræk.

2505

Glykolysen

Glykolysen kan inddeles i fire trin:

 1. Glukose er for stabilt, så der kræves 2 ATP for at gøre det mere reaktivt. Der sker en phosphorylering og de 2 phosphatgrupper binder sig til glucose -> fructose-1,6-biphosphat.
 2. Fructose-1,6-biphosphat bliver delt til 2 glyceraldehyd-3-phosphat.
 3. Glyceraldehyd-3-phosphat bliver oxideret og mister 2 elektroner -> 1,3-biphosphatglyceric syre. De 2 elektroner og 2 H går med 2NAD+ -> 2NADH.
 4. 4 ADP tilføres og det bliver så til 4 ATP + 2 pyruvat (pyruvic syre)


Sagt på en nemmere måde bester de 4 hovedtræk af:

o   1. Tilførsel af ATP ( - 2 ATP)

o   2. Spaltning af sukkeret

o   3. Dannelse af NADH


o   4. Dannelse af 4 ATP og 2 pyruvat (netto 2 ATP og to pyruvat)

Hastighedsregulerende trinEdit

beskrive tre hastighedsregulerende trin i glukose metabolismen.

I glykolysen findes der tre trin, som alle er hastighedsregulerende. De tre trin er reaktioner, der bruger enzymerne:

 • Hexokinase (HK) – Her omdannes glucose til glucose-6-phosphat. (Trin 1)
 • Phosphofructokinase (PFK) – Her omdannes fructose-6-phosphat til fructose-1,6-phosphat. (Trin 1)
 • Pyruvatkinasen (PK) – Her omdannes phosphoenolpyruvat til pyruvat. Magnesium fungerer også som katalysator for de forskellige enzymer, et såkaldt coenzym. (Trin 4)

Nettodannelsen af ATPEdit

redegøre for nettodannelsen af ATP i glykolysen.

Der skal anvendes 2 og der kommer 4 ud. Så nettodannelsen er 2 ATP-molekyler.

Krebs cyklusEdit

redegøre for hovedtrækkene i Krebs cyklus.

2508

Krebs cyklus

Krebs cyklus er også kaldet citron syre cyklusen eller TCA cyklus. De 2 pyruvat omdannes. Efterfølgende vil vi beskrive hvad der sker med den ene pyruvat kun, da der sker det samme for dem begge.

Pyruvat omdannes til Acetyl-CoA (hvor der også dannes 1 NADH), som så går ind i krebs cyklus ved at forbindes ved oxaloacetat. Oxaloacetat og acetyl-CoA danner citrat og igennem en serie reaktioner (8 reaktioner) omdannes citrat igen til oxaloacetat, så reaktionen kan starte igen. Der dannes ved denne proces 1 ATP, 3 NADH og 1 FADH2 samt 2 CO2. Så pr glukose dannes det dobbelte.

Lokalisation af krebs cyklusEdit

anføre at Krebs cyklus finder sted i mitokondrierne.

Krebs cyklus finder sted i mitokondrierne.

Nettodannelsen af ATPEdit

redegøre for nettodannelsen af ATP i Krebs cyklus.

Der bruges ikke noget ATP, og der kommer 1 ATP ud pr pyrovat, så 2 ATP pr glukose.

Elektron transport kædenEdit

anføre den anatomiske lokalisation af elektron transport kæden.

Den sidder på den indre membran i mitokondriet.

ElektrontransportsystemetEdit

beskrive princippet i elektrontransportsystemet.

2509

Elektrontransportkæden

NADH -> NAD+ + 2e- + H+. FADH2 ->FAD + 2e- + 2H+. Hver elektronpumpe accepterer en elektron og bruger så noget af dens energi til at transportere en H+ fra det indre kompartment til den ydre kompartment. Der opbygges så en koncentrationsgradient af H+, så den gerne vil ind i cellen igen. Energien herfra benyttes så ved skabelsen af ATP, med ATP synthase.

GlykogenEdit

beskrive opbygning af glykogen (glykogenese) i hovedtræk; herunder anføre at denne primært finder sted i lever og skeletmuskel og stimuleres af insulin.

Glykogen er opbygget af 10.000-120.000 glucose-molekyler. Det er et glukoselager og findes primært i leveren (ATP-syntese og frigivet til blodbanen) og i skeletmuskulaturen (ATP-syntese). Når der er meget glucose i banen, kommer der meget insulin, hvilket stimulerer optagelsen af glucose i cellerne (-> dannelse af glykogen).. Glykogen er kort-tids-lager, opbruges på 4 timer. Begrænset hvor meget glykogen cellerne kan indeholde.

Glykogenese = glucose-6-fosfat bliver til glykogen.

Nedbrydning af glykogenEdit

beskrive nedbrydning af glykogen (glycogenolysis) i hovedtræk.

Glycogenolyse = Når glykogen bliver til glucose-6-fosfat.

Glycogenolyse sker når blodsukkeret er for lavt. Er vigtigt, da hjernen især skal have nok glucose.

GlukoneogenesenEdit

beskrive glukoneogenesen (gluconeogenesis) i hovedtræk; herunder anføre at denne primært finder sted i leveren.

Gluconeogenesen er syntesen af glucose fra aminosyrer eller glycerol.

Aminosyrer
De fleste aminosyrer kan blive konverteret til Acetyl-CoA eller pyruvat, som gennem en serie reaktioner kan laves om til glucose.
Glycerol
Kan blive konverteret til glyceraldehyd-3-phosphat, som kan blive konverteret til glucose.

SubstraterEdit

redegøre for substrater til glukoneogenesen (aminosyrer, glycerol, laktat).

Quote-sign-l

Når leverens glykogenniveau er lavt og ikke kan levere den nødvendige glukose, da vil glukose blive dannet af substraterne aminosyrer fra proteiner, glycerol fra triglycerid og laktat, gennem processen glukoneogenese.

Aminosyrer
Lagres ikke i kroppen. Indtages gennem ernæring; proteiner og nedbrydes. Eller synteseres af leveren.
Glycerol
En bindesten i triglycerid som kan ligge på lager i kroppen. Ca. 95% af de lipider der er i vores kost er triglycerider. Triglycerider består af 3 fedtsyrer og en glycerolmolekyle.
Laktat