FANDOM


HomeostaseEdit

redegøre for begrebet “homeostase”.

0104

Homeostase

Homeostase er med til at vedligeholde et relativt konstant miljø i kroppen. Det reguleres rundt om et set-point.

FeedbackEdit

redegøre for ”feedback” mekanismen (negativ og positiv) samt give eksempler herpå.

Negative feedback
For kvinden: Hypothalamus sekrerer GnRH når der er lidt østrogen og progesteron, hvilket stimulerer hypofysen til at sekrere LH og FSH, hvilket stimulerer til sekretion af østrogen og progesteron, hvilket virker med negativ feedback på hypothalamus, der så stopper sekretionen af GnRH og LH og FSH.
Positiv feedback
Store mængder af østrogen virker med positiv feedback på hypothalamus og hypofysen, så der kommer større mængder med LH og FSH ved ægløsning. Østrogen medvirker altså både til negativ og positiv feedback...

Strukturelle hierarkiEdit

beskrive det strukturelle hierarki af den humane organisme (atomer → molekyler → celler → væv → organer → organ-systemer).

Atomer → molekyler → celler → væv → organer → organ-systemer.

Humane vævEdit

angive de humane væv i hovedgrupper (epithel – støttevæv – muskelvæv – nervevæv– flydende væv) samt give eksempler inden for hvert.

  • Epithelvæv:
  • Bindevæv:
  • Muskelvæv: Glast, hjerte og skelletmuskulatur.
  • Nervevlv: Fx nerver, rygmarv, hjerne.
  • Flydende væv

Anatomiske normalstillingEdit

definere den anatomiske normalstilling.

0110

Anatomiske normalstilling

Samlede ben og håndfladen fremadrettet.

Anatomiske termerEdit

forstå og anvende følgende anatomiske termer: medial/lateral, proximal/distal, superior/inferior, parietal/visceral, saggital/transversel, posterior/anterior, dorsal/ventral, superficiel/profund, intern/ekstern, luminal, dexter/sinister, axial/perifer.

Medial: Mod midten. Lateral: Væk fra midten.
Proximal: Nærmeste. Distal: Fjerneste.
Superior: En struktur over en anden. Inferior: En struktur under en anden.
Parietal: Mod væggen. Visceral: Mod involdene/de indre organer.
Saggital: Deler kroppen i en højre og venstre del, forudsat af at kroppen er i anatomisk normalstilling. Vinkelret på gulvet. Transversel: Også kendt som horisontalt plan. Deler kroppen i en øvre og nedre del, forudsat af at kroppen er i anatomisk normalstilling. Parallel med gulvet.
Posterior: Bagpå. Anterior: Foran.
Dorsal: Mod ryggen. Ventral: Mod maven.
Superficiel: Mod eller på overfladen Profund: Væk fra overfladen, i dybden.
Luminal: Lumen er eksempelvis hulrummet i et kar. Noget, der ligger luminalt, ligger altså tættere på lumen(hulrummet).
Dexter: Højre. Sinister: Venstre.
Axial: I eller langs med en akse. Perifer: I udkanten.