FANDOM


PericarditisEdit

beskrive at pericarditis er hyppigste virusinfektion lokaliseret til hjertesækken og vigtigste komplikation til sygdommen er væskeansamling i pericardiet med hjertesvigt til følge.

Pericarditis er den hyppigste virusinfektion lokaliseret til hjertesækken og vigtigste komplikation til sygdommen er væskeansamling i pericardiet med hjertesvigt til følge.

MyocarditisEdit

anføre at myocarditis er infektion lokaliseret til hjertemusklen.

Myocarditis er infektion lokaliseret til hjertemusklen.

EndocarditisEdit

beskrive at endocarditis oftest er bakteriel infektion lokaliseret til hjerteklapper samt at patienter der er i særlig risiko for at få sygdommen er patienter der i forvejen er hjerteklapsyge samt stiknarkomaner. At symptomerne oftest er vage, behandlingen er primært antibiotika og evt. kirurgi. Endvidere at sygdommen ubehandlet har 100% mortalitet.

Endocarditis oftest er bakteriel infektion lokaliseret til hjerteklapper.

Patienter der er i særlig risiko for at få sygdommen er patienter der i forvejen er hjerteklapsyge samt stiknarkomaner. Symptomerne er oftest vage.

Behandlingen er primært antibiotika og evt. kirurgi. Endvidere at sygdommen ubehandlet har 100% mortalitet.