FANDOM


Primær og sekundær hypertensionEdit

beskrive forskellen mellem primær (udløsende årsag ukendt) og sekundær hypertension (kendt udløsende årsag, hyppigst nyresygdom) samt angive hyppigste form (over 98% af hypertonikere har primær hypertension).

Primær hypertension
Udløsende årsag er ukendt. 98%.
Sekundær hypertension
Som følge af en anden sygdom. Kendt udløsende årsag, hyppigst nyresygdom.

DiagnosenEdit

anføre at diagnosen hypertension hos voksne stilles ved gentagne målinger med systolisk blodtryk over 140 mmHg og/eller diastolisk blodtryk over 90 mmHg.

Diagnosen stilles ved gentagende målinger med systolisk blodtryk over 140 mmHg og/eller diastolisk blodtryk over 90 mmHg.

Systolisk og diastoliskEdit

beskrive at det systoliske blodtryk er det højeste tryk i hjertecyklus og det diastoliske blodtryk er det laveste tryk i hjertecyklus.

Det systoliske blodtryk er det højeste tryk i hjertecyklus og det diastoliske blodtryk er det laveste tryk i hjertecyklus.

RegulationEdit

beskrive at det normale blodtryk reguleres af minutvolumen og den perifere modstand samt at man ved primær hypertension finder forhøjet perifer modstand men oftest normalt minutvolumen.

CO*TPR = MAP

Det normale blodtryk reguleres af minutvolumen og den perifere modstand. Ved primær hypertension finder forhøjet perifer modstand (ved fx åreforkalkning) men oftest normalt minutvolumen.

OrganerEdit

angive de vigtigste organer, hvor der opstår følgevirkninger af vedvarende hypertension (hjertet, hjernen, nyrer, øjne, perifere kar).

De vigtigste organer, hvor der opstår følgevirkninger ved hypertension er:

  • Hjertet - skal arbejde hårdere - hypertrofi
  • Hjernen - apoplexia cerebri
  • Nyrer
  • Øjne - rødsprængte øjne, øjensygdom
  • Perifere kar - åreforkalkning, iskæmisk perifer karsygdom

BehandlingsprincipperEdit

beskrive at behandlingsprincipper for hypertension består i at mindske andre risikofaktorer samt om nødvendigt medicinsk behandling.

Behandlingsprincipper for hypertension består i at mindske andre risikofaktorer samt blodfortyndende medicin.

  • Diuretika - vanddrivende.
  • Betablokkere - virker parasympatisk ved vasodilation, da de modvirker katekolaminerne.
  • Calciumantagonister - Hindrer myokardiecellernes optag af calcium, hvilket nedsætter myokardiets kontraktionskraft.
  • ACE-hæmmere - vasodilaterende. Nedsætter mængden af angiotensin II i blodet -lavere blodtryk.
  • Angiotensin II receptor-antagonister. Hæmmer omdannelsen af det inaktive angiotensin I til det karsammentrækkende angiotensin II.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki