FANDOM


StenoseEdit

beskrive at forsnævring af hjerteklap kaldes stenose og at det primært medfører en trykbelastning af bagudliggende dele af hjertet og kar.

Forsnævring af hjerteklap kaldes stenose og det medfører primært en trykbelastning af bagudliggende dele af hjertet og kar.

InsufficiensEdit

beskrive at utæthed af hjerteklap kaldes insufficiens og at det primært medfører en volumenbelastning af den påvirkede ventrikel.

Utæthed af hjerteklap kaldes insufficiens og det medfører primært en volumenbelastning af den påvirkede ventrikel.

HyppigsteEdit

angive at hyppigste behandlingskrævende klapsygdom er aortastenose.

Aortastenose er den hyppigste behandlingskrævende klapsygdom.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki