FANDOM


BehandlingsmetoderEdit

angive principielle behandlingsmetoder i form af psykofarmaka, ECT, samtaleterapi, fysioterapi; herudover angive vigtigheden af socialpsykiatrisk støtte.


Psykofarmaka
Behandling med medicin der virker i CNS.
ECT
Elektrochock - man laver et krampeanfald. Gives tre gange om ugen med fuld narkose i 8-16 gange.
Samtaleterapi
Fysioterapi
Motion giver velvære og behag, godt med noget regelmæssigt og håndterbart.
Socialpsykiatrisk støtte
Ergoterapi (under indlæggelse) og distriktspsykiatri og socialvæsen (efter udskrivelse). Man lærer patienten at begås med sin sygdom i hverdagen.

FarmakaEdit

kort redegøre for de 6 principielle grupper af farmaka som anvendes til behandling af psykisk sygdom samt ECT, herunder kunne skitsere virkninger og bivirkninger.

Antipsykotika
Behandler psykoser ved at hæmme dopaminerge effekt (der er for meget dopamin i den synaptiske spalte). Man kan dog ikke styre for det sker, hvilket er grunden til bivirkningerne.
 • Typiske antipsykotika: De første der blev lavete
 • Atypiske antipsykotika: Lavet de sidste 10-12 år, har færre bivirkninger end de typiske, men er derimod meget dyrere.
 • Bivirkninger:
  • Parkinsonisme (skyldes for lidt dopamin) (typiske)
  • Akatisi - rastløshed, uro, sidder ikke stille (typiske)
  • Autonome bivirkninger - mundtørhed (typiske)
  • Vægtøgning - øget appetit og hindrer mæthedsfølelse (atypiske')
  • Sedation - sover meget (atypiske)
  • Akut dystoni - ufrivillige muskelspasmer især i ansigt og nakke (typiske)
  • Tardive dyskinesier - langsomme bevægelser (typiske)


Antidepressive
Tricykliske antidepressiva: øger noradrenalin. SSRI (lykkepiller): øger serotonin. Dvs for begge kommer der flere aminer i den synaptiske spalte. Den fule effekt ses efter 3 måneder.
 • Bivirkninger:
  • Tricykliske: Vægtøgning, sedation, EKG-forandringer, seksuelle bivirkninger
  • SSRi: Søvnforstyrrelser, hovedpine, svedtendens, seksuelle bivirkninger
Stemningsstabiliserende medicin
Mod mani og forebyggende mod maniodepressive.
 • Lithium - skal tages hele tiden som forebyggende
  • Bivirkninger: Nyreskade, lidt tremor
Anxiolytika/hypnolytika
Angst/søvn
 • Stesolid - beroligende ved angst og uro.
  • Birvirkninger: Risiko for afhængighed
Farmaka til behandling af misbrug
 • Antabus - behandling af alkohol
 • Abstinensbehandling
Bivirkningsmedicin
Ophæver bivirkningerne fra de andre, men har så selv bivirkninger....
ECT
Man laver et krampeanfald i 30-60 s, især til psykotisk depression.
 • Bivirkninger: Hukommelsestab.


Psykoterapeutiske behandligsprincipperEdit

kort redegøre for psykoterapeutiske behandlingsprincipper.

 • Kognitiv terapi - Baggrunden er en identifikation af indlærte ”skemaer” hos patienten, som fører til uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Ved hjælp af kognitiv terapi forsøger man at få patienten til at have en opfattelse af sig selv, der er mere nuanceret og i bedre overensstemmelse med virkeligheden.
 • Adfærdsterapi
 • Støttende terapi -støtter patient i at komme af med impulshandlinger (selvdestruktive handlinger.)