FANDOM


HallucinationEdit

definere en hallucination. Sanse indtryk uden ydre årsag.

Typer af hallucinationerEdit

angive de 5 forskellige typer hallucinationer (høre-, syns-, etc.) og give eksempler herpå.

Audiativ
stemmer (kan være om patient, eller til patient) 2. person ses ved depression, 3. person ses ved skizofreni, raslen/knitren.
Visuelle
Indre eller ydre syns oplevelser. Hvor ydre virker fuldt ud virkelige og de indre også pågår ved lukkede øjne.
Taktile
Føle oplevelser, berøring, varme/kulde oplevelser, skrumpe/forstørrelses oplevelser.
Olfaktoriske
Lugt, typisk gaser, sved eller forrådnelse. Patienten kan få oplevelsen af at lugtne kommer fra dem selv.
Gustatoriske
Samg, bismag ved mad, hvilket ofte fører til giftmistanke. '

VrangforestillingEdit

definere en vrangforestilling.

Er en privat ukorrigerbar idé, som ikke deles af andre med samme sociokulturelle baggrund. Ofte bizarre hos skizofrene.

Typer af vrangforestillingerEdit

beskrive forskellige typer af vrangforestillinger og herunder beskrive hvad der forstås ved bizarre vrangforestillinger og hvilken patientkategori disse er karakteristiske for.

Persekutoriske
Forfølgelsesforestillinger.
Megalomane
Storhedsforestillinger.
Religiøse
Styringsoplevelser
Oplevelse af at bliver styret af andre.
Depressive vrangforestillinger
Skyldsforestillinger af unaturlig karakter, oplevelsen af at smitte eller forurene andre med egen dårligdom.


Skizofrene vil ofte have bizarre vrangforestillinger, der er fysisk umulige eller kulturelt uacceptable.

Symptomet vrangforestilling ses oftest hos skizofrene.

Subjektive tankeforstyrrelserEdit

beskrive subjektive tankeforstyrrelser.

Tankepåførning, tankelæsning, tankeudspredning, tanketyveri.

StyringsoplvelserEdit

beskrive styringsoplevelser.

Man oplever at man bliver styret af andre, dvs at man ikke selv er herre over det man gør. Subjektiv oplevelse af, at en anden person, magt eller vilje overtager ens egen vilje på en måde, som er umulig at modstå eller beherske. Påførte handlinger, talen, skriven, følelser og viljeimpulser. Optræder altid i kombination med vrangforestillinger.

Katatone symptomerEdit

beskrive katatone symptomer.

Kvalitativt afvigende psykomotorisk adfærd (abnorm legemsholdning eller -stilling, sære manerer eller grimasser, bevægelsesstereotypier (går på en underlig måde)).

Depressive kernesymptomerEdit

redegøre for depressive kernesymptomer.

 • Forsænket stemningsleje - sænket humør, taler dæmpet.
 • Nedsat energi og aktivitetsniveau
 • Nedsat lyst og interesse


Depressive ledsagesymptomerEdit

redegøre for depressive ledsagesymptomer.

 • Søvn- og appetitforstyrrelse
 • Selvbebrejdelser og skyldfølelse
 • Selvmordstanker
 • Nedsat libido - nedsat sexlyst
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Psykotiske forestillinger (især 2. persons hallucinationer, vrangforestillinger (især forfølgelses)).

Maniske kernesymptomerEdit

redegøre for maniske kernesymptomer.

  • Løftet stemningsleje
  • Hyperaktivitet
  • Øget tankevirksomhed
  • Nedsat søvnbehov
  • Øget opmærksomhed
  • Øget selvtillid
  • Øget initiativ
  • Øget libido
  • Tab af normale hæmninger
  • Irritabilitet - vredagtig - utålmodig
  • Talepres og livligt associerende
  • Motorisk tempo øget
  • Psykotiske forestillinger - megalomane vrangforestillinger, hørehallucinationer

AngstsymptomerEdit

beskrive angstsymptomer.

Overdreven angst, der fører til nedsat livskvalitet og social funktionsevne.

 • Subjektive
  • Følelse af frygt
  • Anspændthed eller uro
 • Autonome
  • Sveden
  • Hurtig puls
  • Rysten
  • Tørhedsfornemmelse i munden
Panikangst
Kommer pludseligt og varer 20-60 min.
Fobier
Urealistisk angst for fx social samvær, forlade hjem eller enkelt fobisk (klaustrofobi).

TvangssymptomerEdit

beskrive tvangssymptomer (tvangshandlinger og tvangstanker) og give eksempler herpå.

OCD - obsessive compulsion disorder. Er ikke psykotisk.

Tvangstanker = obsessioner, tilbagevendende, ubehagelige og påtrængende tanker eller indskydelser, som patienten ikke kan frigøre sig fra - patient oplever dem som sine egne, og patient kan godt selv se at de er overdrevne og urimelige.

Tvangshandlinger = compulsioner, som respons på tvangstankerne eller som følge af privat regel, der medvirker til gentagelse af adfærdsmønstre.

Eksempel: Døren skal lukkes 16 gange. Skal gå en bestemt vej til arbejde for ellers....

Kognitive symptomerEdit

beskrive kognitive symptomer.

Overvejende objektive, og man tror ikke selv at man er så dårlig som man egentlig er. Svækkelse eller beskadigelse af kognitive funktioner - bevidsthedsniveau, opmærksomhed og opfattelsesevne, hukommelse og koncentrationsevne, evne til at bedømme situationer og forhold, læse-, regne- og tegneevne, behærske motoriske færdigheder.

Positive og negative symptomerEdit

angive hvad der forstås ved positive og negative symptomer (skizofreni) og give eksempler herpå.

De positive lægger man mere mærke til, de akutte, hvis man har mange af dem, giver det en god prognose.

De negative:

  • Affektafladning
  • Amotivation
  • Social isolation