FANDOM


SmittekilderEdit

angive de vigtigste smittekilder for mennesker.

Inficerede personer/dyr, forurenede levnedsmidler, forurenet drikkevand, rask smittebærer.

SmittevejeEdit

angive de vigtigste smitteveje.

 • Luftbåren - dråber eller støv
 • Ventrikelbåren smitte - blod og anden væske
  • Alimentære smitte (fæcal-orale smitteveje) - dårlige kloaksystemer og dårlig hygiejne ved mad
  • Inokulationssmitte - injektioner, infusioner, transfusioner, fx HIV
 • Kontaktsmitte
  • Indirekte
  • Direkte
 • Insekt- og dyresmitte, fx borrelia, malaria
 • Transplacentær smitte - fra mor til foster

Nosokomiel infektionEdit

definere en nosokomiel infektion.

En nosokomiel infektion er en infektion som man har fået under indlæggelse på et hospital.

Sterilisation og desinfektionEdit

beskrive og definere sterilisation og desinfektion.

Sterilisation
Ved sterilisation forstås drab, eller fjernelse af alle mikroorganismer. Det er altså et veldefineret endemål. Sterilisation kan ske ved mekanisk fjernelse af bakterierne (filtrering) eller drab af dem ved fysiske midler (fx varme, ultraviolet stråling) eller kemiske midler.
Desinfektion
Ved desinfektion forstås, at antallet afskadeforvoldende mikroorganismer reduceres i en sådan grad, at smitte ikke vil forekomme. Desinfektion kan ske ved fysiske (oftest varme) og kemiske metoder.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki