FANDOM


NøglebegreberEdit

Incidens
Antal af nye tilfælde af en sygdom pr. år.
Prævalens
Forekomst på en given dag.
(1 års prævalens)
Forekomst i løbet af et år. (bruges normalt ikke).
Livstidsprævalens
Hvor stor en del af den aktuelle befolkning der mindst én gang i deres liv har haft sygdommen.
Livstidsrisiko
Risiko for pådragelse af en sygdom når man er forbi risikoperioden. F.eks rikikoen for at få skizofreni når man er 45+


PrævalenstalEdit

angive prævalenstal for depressionsygdom, bipolar affektiv sygdom, angstsygdomme, skizofreni, misbrug, OCD samt spiseforstyrrelser (anorexia nervosa og bulimia nervo- sa).

Sygdom Prævalenstal
Depressionssygdom 2-5%
Bipolar affektiv sygdom 1%
Angstsygdomme 2-3%
Skizofreni 0,5%
Misbrug 6-7%
OCD 2-3%
Anorexia Nervosa 1,5% af yngre
Bulimia Nervosa 2-3% af yngre


angive antal selvmord årligt i Danmark.

700

angive procentvis forekomst af suicidium blandt bipolar affektive patienter samt skizofrene patienter.

10-15%

redegøre for Goldberg og Huxleys 5-niveaus model og kunne diskutere denne.

Hu

Niveauerne beskriver:

  1. Forekomsten psykiske lidelser i befolkningen. (Hvis man spørger folk på gaden)
  2. Forekomsten af psykiske lidelser hos den praktiserende læge. (Hvis man spørger i venteværelset, dvs lægen behøver ikke at vide det)
  3. De psykiske lidelser, som den praktiserende læge erkender. (Lægen har opdaget problemet)
  4. De patienter, der er i psykiatrisk specialistbehandling uanset hvor i systemet, dette foregår. (Folk i behandling)
  5. De patienter, der behandles under indlæggelse på psykiatriske sengeafdelinger. (0,5 %)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki