FANDOM


NøglebegreberEdit

Incidens
Antal af nye tilfælde af en sygdom pr. år.
Prævalens
Forekomst på en given dag.
(1 års prævalens)
Forekomst i løbet af et år. (bruges normalt ikke).
Livstidsprævalens
Hvor stor en del af den aktuelle befolkning der mindst én gang i deres liv har haft sygdommen.
Livstidsrisiko
Risiko for pådragelse af en sygdom når man er forbi risikoperioden. F.eks rikikoen for at få skizofreni når man er 45+


PrævalenstalEdit

angive prævalenstal for depressionsygdom, bipolar affektiv sygdom, angstsygdomme, skizofreni, misbrug, OCD samt spiseforstyrrelser (anorexia nervosa og bulimia nervo- sa).

Sygdom Prævalenstal
Depressionssygdom 2-5%
Bipolar affektiv sygdom 1%
Angstsygdomme 2-3%
Skizofreni 0,5%
Misbrug 6-7%
OCD 2-3%
Anorexia Nervosa 1,5% af yngre
Bulimia Nervosa 2-3% af yngre


angive antal selvmord årligt i Danmark.

700

angive procentvis forekomst af suicidium blandt bipolar affektive patienter samt skizofrene patienter.

10-15%

redegøre for Goldberg og Huxleys 5-niveaus model og kunne diskutere denne.

Hu

Niveauerne beskriver:

  1. Forekomsten psykiske lidelser i befolkningen. (Hvis man spørger folk på gaden)
  2. Forekomsten af psykiske lidelser hos den praktiserende læge. (Hvis man spørger i venteværelset, dvs lægen behøver ikke at vide det)
  3. De psykiske lidelser, som den praktiserende læge erkender. (Lægen har opdaget problemet)
  4. De patienter, der er i psykiatrisk specialistbehandling uanset hvor i systemet, dette foregår. (Folk i behandling)
  5. De patienter, der behandles under indlæggelse på psykiatriske sengeafdelinger. (0,5 %)