FANDOM


NæringsstofferEdit

beskrive de seks hovedgrupper af næringsstoffer: kulhydrater, proteiner, lipider, mineraler, vitaminer og vand.

Kulhydrater
Hovedopdeling i simple (monosakkarider [f.eks. fruktose, glukose] og disakkarider [sukrose]) og komplekse (polysakkarider [glykogen, stivelse, cellulose]) kulhydrater. Findes typisk i vegetabilske produkter (planter), ekstra ”point” hvis laktose (mælkesukker) nævnes som undtagelse. Ved absorptionen spaltes kulhydraterne til monosakkarider, som i leveren omdannes til glukose. Ekstra ”point” hvis det anføres, at glykogen og stivelse kan spaltes i deres bestanddele, mens cellulose ikke kan spaltes hos mennesker = fiber.

Rekommendation: >55% af kalorier/dag fra kulhydrater.

Proteiner
Består af aminosyrer opdelt i essentielle (9 stk) og ikke-essentielle (gerne definition heraf). Anvendes som ”byggesten” til organismens egen opbygning af proteiner (gerne eksempler herpå: f.eks. kollagen, enzymer, leverproteiner). Findes i eksempelvis kød, æg, mælk, ost, grønt, fisk. Mange ekstra ”point” hvis nitrogen balance omtales.

Rekommendation: 10-15% af kalorier/dag fra protein.

Lidpider
I normal diæt hovedpart (ca. 95%) som triglycerid (3 fedtsyrer + glycerol). Opdeles i mættede og (poly-)umættede fedtsyrer på baggrund af antallet af dobbeltbindinger. Andre lipider er kolesterol og fosfolipider. Lipider er en vigtig energikilde og kan oxideres eller deponeres i adipocytter. Kolesterol er nødvendig for syntese af visse hormoner, galde og er en vigtig bestanddel i membraner. Ekstra ”point” ved omtale af essentielle fedtsyrer (der er to: alfa-linolensyre og linolsyre).

Rekommendation: < 30% af kalorier/dag fra lipid.

Mineraler
Inorgansik og vigtig. Kroppen laver det ikke selv. 4-5% af den totale kropsvægt - danner komponenter i co-enzymer, hæmoglobin, mekanisk styrke til knogler og tænder, aktionspotentialer. Ex: Jern, Natrium, Calcium, Kalium etc.
Vitaminer
Organisk. Findes både essentiele og non-essentielle. Mange vitaminer fungerer som coenzymer, som kombineres med andre enzymer for at gøre enzymerne funktionelle. Man deler vitaminer op i fedtopløselige vitaminer og vandopløselige vitaminer.
Vand
En stor del af kroppen udgøres af vand.


VitaminerEdit

opdele vitaminer i fedtopløselige og vandopløselige; give eksempler fra hver gruppe samt beskrive disses funktion og effekten af mangel herpå.

Fedtopløselige
A, D, E, K. Kan være i kroppen i lang tid.
Ved K-mangel kan man bløde meget, da det er nødvendigt for syntesen af koagulationsfaktorerne.
D-vitamin: Promoverer bruges af Ca - ved mangel kan man derfor få osteomalacia (bløde knogler).
Vandopløselige
B og C - er derfor ikke i kroppen i særlig lang tid.
Ved B1-vitamin mangler kan man få Wernickes encefalopati Misbrug#Psykiatriske_og_somatiske_komplikationer. B1 er nødvendig for at vokse og involveret i kulhydrat og aminosyre metabolismen.
Ved B-12 mangel får man anæmi, da de er nødvendige for den røde blodcelleprodktion. Man kan også få demens.
Ved C-vitamin mangel får man skørbug.

Vitamin- og mikronæringsstofmangelEdit

beskrive vitamin- og mikronæringsstofmangel.

Det er en langtidseffekt - se eksempler ovenfor. Kan vidst nok hurtig rettes op på igen


BMIEdit

definere body mass index (BMI) (vægt i kilo divideret med højde i meter^2 [kg/m2]).

BMI = kg/m^2

OBS: En bodybuilder er fed i følge BMI.

VægtklasserEdit

inddele i vægtklasser baseret på BMI.

BMI < 18.5: Undervægt BMI = 18.5 – 25: Normal vægt BMI = 25-30: Overvægt BMI = 30-35: Fedme klasse I BMI = 35-40: Fedme klasse II BMI > 40: Fedme klasse III

AdipositasEdit

redegøre for forekomst, ætiologi og patogenese, symptomer, mulige komplikationer, forebyggelse og principper for behandling ved adipositas.

Man har adipositas, når BMI >30. Ca.

Forekomst
 • Steget markant indenfor de seneste årtier
 • Flest overvægtige fra 40-80 år, men størst stigning for børn og unge
 • 14% af den voksne danske befolkning
Ætiologi og patogenese
 • Optager mere end hvad man forbruger
 • Arv og miljø
 • Inaktivitet
 • Social ulighed
 • Dårlige madvaner
Symptomer
 • Træthed
 • Sveder meget
 • Svært at bevæge sig
Komplikationer
 • Nedsat insulinfølsomhed
 • Forhøjet blodtryk
 • Slidgigt
 • Kræft
 • Urinsyregigt
 • Hjerte-kar-sygdomme
 • Type 2 diabetes (insulinresistens)
 • Nedsat frugtbarhed
 • Galdevejslidelser
 • Psykiske:
  • Lavt selvværd, mobning, depression
Forebyggelse
 • Øge fysisk aktivitet
 • Forbedre kostens kvalitet
 • Forbedre tilgængelighed af sund mad
 • Øge skat på usund mad
 • Træning af færdigheder i at lave sund mad
 • Regulere reklamer, mærkning af fødevarer
 • Uddannelse og oplysning
Behandling
 • Operationer:
  • Gastric band (mavesæk bliver på så vis gjort mindre)
  • Gastric bypass (nederste del af mavesæk bliver sat sammen med tyndtarmen)
  • Operativ fjernelse af fedtvæv
 • Diæt (bedre kostvaner)
 • Øget motion
 • Slankepiller og –kure

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki