FANDOM


HvilemembranspotentialetEdit

1redegøre for hvilemembranpotentialet, herunder hvordan det vedligeholdes og betydningen af iongradienter.

1114

Hvilemembranpotentialet

Det er den spændingsforskel, der kan måles over en nervecelle er i hvile (den er ca -70 mV i nerveceller). Koncentrationen af natrium er større uden for cellen end inden i, og koncentrationen af kalium er større inde i cellen. Kocentrationsforskellen opretholdes af bl.a. Na-K-pumpen. Men det kræver dog endnu en ting for at der er et membranpotentiale, nemlig permeabiliteten for de angivne ioner. Når konduktansen eller koncentrationen ændrer sig, registreres der en ændring i hvilemembranpotentialet (fx hvis man får en masse kalium i blodet).

Membranen er meget mere gennemtrængelig for kalium end for natrium, og der er en meget større koncentration af kalium inde i cellen. Kalium diffunderer ud af cellen med sin koncentrationsgradient (da der er så meget kalium inde i cellen, vil den gerne ud af cellen), og derude er der positivt ladet pga. natrium'en. Elektriske kræfter trækker kalium'en ind i cellen igen, da der er negativt inde i cellen, og det er dette der danner hvilemembranpotentialet.

MembrankanalerEdit

redegøre kort for forskellige typer af membrankanaler.

Nongated channelsEdit

Lækagekanalerne er altid åbne og har stor betydning for cellens hvilemembranpotentiale, og ansvarlig for permeabiliteten. Der findes specifikke lækagekanaler, dvs. at den hovedsageligt er til kalium fx. Mængden af dem er proportionel med gennemtrængeligheden for den pågældende ion.

Gated channelsEdit

Ligand-gated ion kanal
Receptorstyrede ionkanal. Ligand = molekyle, såsom neurotransmitter eller hormon. Receptoren er et protein eller et glucoprotein. Når et ligand binder sig til receptorerne åbnes eller lukkes kanalen. Eksempel: Acetylkolin en neurotransmitter og den frigives fra den præsynaptiske terminal. Dette er et kemisk signal til, at Na-ligand-gated-kanalen på en muskelfiber skal åbnes, og natrium derfor kan trænge ind i musklen.
Voltage-gated ion kanal
Styres af cellens membranpotentiale.

AktionspotentialetEdit

redegøre for aktionspotentialets generering, propagering og elektrofysiologiske karakteristika, herunder alt-eller-intet princippet og betydningen af myelinisering.

1118

Aktionspotentialet

GenereringEdit

Depolarisering
Et stimuli fra dendritterne summeres, og når de når tærskelværdien startes aktionspotentialet i trigger zone.
Det gør, at spændingsstyrede Na-ionkanaler åbnes og K-ionkanaler begynder at åbne, hvorved Na+ strømmer ind i den negative celle og medfører en depolarisering.
Repolarisering
Kaliumportene er langsommere om at åbne, og langsommere om at lukke. Når aktionspotentialet stopper, vil natrium-spændings-kanalerne lukkes og den positive spænding i cellen gør nu, at natrium vil ud af lækage-natrium-kanalerne, og Na-K-pumpen arbejder også for det. Så kommer man tilbage til start-punkt/udgangspunktet.
Under aktionspotentialet og umiddelbart efter er refraktærperioden. Den inddeles i absolut (aktionspotentialet) og relativ (den hyperpolariserede del/den mere negative del), og under den absolutte kan et nyt aktionspotentiale umuligt dannes, og under den relative skal et større stimuli til, da der er længere til tærskelværdien. Refraktærperioden stopper, når kaliumportene lukker.
Side 383 i Seeleys.
1119

Aktionspotentiale

PropageringEdit

1121

Propagering

Aktionspotentialet propagerer gennem axonet ved, at det ene stedvise aktionspotentiale generer et nyt lige ved siden af. Potentialet bevæger sig altså langs axonet ligesom en bølge. Aktionspotentialet kan ikke 'løbe baglæns', da der under potentialet (under depolarisering og repolarisering) er den absolutte refraktærperiode hvor et nyt potentiale altså ikke kan opstå.

Elektrofysiologiske karakteriskaEdit

Alt-eller-intet princippet
Går ud på at alle aktionspotentialer er lige store, hverken større eller mindre.
Myelinisering
Hvis et akson er myeliniseret, er den mere isoleret og derfor:
1122

Myelinisering

  • hurtigere ledningshastighed, da aktionspotentialet kan propagere et længere stykke adgangen, bølgen hopper altså afsted.
  • elektriske signaler forstyrres ikke
  • nedsat energiforbrug, når bølgen hopper afsted, skal der bruges færre ATP molekyler til aktiv transport af Natrium og Kalium.

SynapserEdit

angive at der findes kemiske og elektriske synapser og beskrive kort deres anatomiske strukturer.

1123

Elektrisk synapse

Elektriske synapser
De sidder nærmest sammen, så et aktionspotential i den første celle, kan udløse et i den næste celle. De har gap juncitons (god for kommunikation).
Kemiske synapser
Har en presynaptisk terminal, synaptisk kløft og et postsynaptisk membran.

Kemiske synapserEdit

redegøre for kemiske synapsers normale funktion, og give eksempler på hvordan sygdom kan påvirke denne funktion; endvidere angive eksempler på hvordan medicinsk behandling kan påvirke synapsernes funktion.

1124

Kemisk synapse

Den presynaptiske terminal har et lager af neurotransmittere i vesikler, fx acetylcholin. Ved spændingsstimuli åbnes voltage-gated-Ca-kanaler, hvilke får neurotransimitter til at bevæge sig ud med exocytose. Herefter diffunderer de over til ligand-gated-kanal, som så åbnes. Så åbner den op for natrium til at komme ind i cellen, og hvis det når tærskelværdien kan et nyt aktionspotentiale.

Quote-sign-l

Sygdom kan enten hæmme produktionen af transmitterstoffer i soma, frigørelse af transmitterstoffer, genoptagelse af transmitterstoffer eller virkning af transmitterstoffer (fx blokerer receptorer på den postsynaptiske membran). Eksempelvis ved butolisme (~pølseforgiftning) frigives der toksiske stoffer, der forhindrer frigørelsen af acethylcholin i den neuromuskulære synapse. Man kan også påvirke synapsen gennem medicin. SSRI (selektiv serotonin reuptake inhibitor) gives i forbindelse med depressiv lidelse (~lykkepiller). De øger udbudet af serotonin i synapsespalten. Samme funktion har acethylcolinesterase-hæmmere, der hindrer nedbrydningen af acethylcholin i synapsespalten.

Postsynaptiske potentialerEdit

beskrive postsynaptiske potentialer og angive forskellen på exitatoriske og inhibitoriske postsynaptiske potentialer.

Exitatoriske potentialer (EPSP) skaber en depolarisering. (hvis natrium-kanaler fx åbnes)

Inhibitoriske potentialer (IPSP) skaber hyperpotentialer. (hvis kalium-kanaler fx åbnes)

NeurotransmittereEdit

angive de vigtigste neurotransmittere.

Acetylkolin, dopamin, serotonin, noradrenalin, histamin.

Neurale kredsløbEdit

beskrive at neuroner via deres mange synapser indgår i neurale kredsløb, som kan ændre informationsflowet i neuronerne f.eks. i form af negativ feedback, positiv feedback eller lateral inhibition.

?

1209

Reflex

Withdrawl reflex. Forståelsen af at det enkle neuron modtager mange signaler via dendritter (stimulation/inhibition) der samlet modtager mange informationsflowet der medieres videre via neuronets axon.