FANDOM


Bipolar affektiv sygdom = maniodepressiv

EpidemiologiEdit

redegøre for bipolar affektiv sygdoms epidemiologi.

 • Livstidsrisiko: ♀= ♂= 1-2%
 • Debutalder før 30 år
 • Ubehandlet mani varer 2-8 måneder
 • Betydelig comorbiditet, især misbrug
 • 10-15% begår selvmord
 • Man skal have mindst to episoder, før det er bipolar affektiv lidelse.

ÆtiologiEdit

redegøre for sygdommens ætiologi.

Genetik:

 • Gener spiller en rolle.
 • Monozygote tvillinger er der 70% sandsynlighed at den anden har det, hvis den ene har det.

Miljø/"stress" påvirkning Neurobiologisk:

 • Strukturelle hjerneforandringer, læsioner i den hvide substans.
 • Forstyrrelser i dopaminerge, noradrenerge, serotonerge.

DepressionEdit

angive at diagnosen inkluderer enten tilbagevendende manier eller både manier og depressioner hos samme person, og at den enkelte episode af depression ikke kan skelnes fra unipolar depression.

Diagnosen inkluderer enten tilbagevendene manier eller både manier og depressioner hos samme person. Den enkelte episode af depression kan ikke skelnes fra unipolar sygdom (despression).

SymptomerEdit

redegøre for klassiske maniske symptomer.

 • Løftet stemningsleje
 • Hyperaktivitet
 • Øget tankevirksomhed
 • Nedsat søvnbehov
 • Øget opmærksomhed
 • Øget selvtillid
 • Øget initiativ
 • Øget libido
 • Tab af normale hæmninger
 • Irritabilitet - vredagtig - utålmodig
 • Talepres og livligt associerende
 • Motorisk tempo øget
 • Psykotiske forestillinger - megalomane vrangforestillinger, hørehallucinationer

Psykotiske symptomerEdit

angive at psykotiske symptomer forekommer, give eksempler herpå og angive at disse typisk er stemningskongruente.

Psykotiske forestillinger:

 • Megalomane vrangforestillinger
 • Hørehallucinationer - især 2. persons.
 • Akut delir (forvirringstilstand)

BehandlingEdit

kort redegøre for behandling af mani, bipolar depression samt forebyggende behandling af bipolar affektiv sygdom.

Mani:

 • Antipsykotika - antimanisk
 • Lithium - stemningsstabiliserende (tager 6 dage før virkning indtræffer)
 • ECT
 • Miljøstrukturering

Bipolar depression (vi gætter på at det svarer til en unipolar depression?...):

Forebyggende: