FANDOM


Spermatozoernes vej til oocytEdit

beskrive spermatozoernes vej fra uterus til oocyt (ægcelle) inkl. begrebet kapacitering.

Ved samleje overføres der mellem 50-250 mio sædveller, og 10.000 klarer svømmeturen op gennem livmoderen og kun 100-200 når frem til ægget. Spermatozoerne har fuld bevægelighed, når de forlader manden, men den sidste modning sker inde i kvinden, hvilket kaldes kapacitering. Der ser altså en ekstrem selektion og den stærkest overlever!!

Levetid for oocyt og spermatozoEdit

anføre at oocytten kan befrugtes i op til 24 timer efter ovulation og at nogle spermatozoer kan holde sig levende i op til 6 dage efter samleje.

Oocytten kan befrugtes i op til 24 timer efter ovulation og nogle spermatozoer kan holde sig levende i op til 6 dage efter samleje.

Befrugtning og implantationEdit

beskrive befrugtningen og implantationen.

2901

befrugtning

Enzymer fra sædcellen nedbryder granulose cellerne, og sædcellen smelter så igennem cellemembranen. Når sædcellen er kommet ind i ægget, smider den halen. Herefter færdiggøres den anden meiosedeling, og der kommer derfor også et pollegeme. Ægget lukker nu af for andre sædceller. De forenes og bliver til en zygote - med en kerne i stedet for to kernedele, så 23+23=46.

Herefter sker der celledeling mens den vandrer ned af æggelederen til livmoderen. Efter nogle dage bliver zygoten til morula og derefter til en blastocyst (et hulrum i midten med en celleklump, der så bliver til fosteret).

Efter 7-8 fra befrugtning sætter blastocysten sig på livmodervæggen, hvor den vokser ind i endometriet ved hjælp af trofoblastere. De vokser ind og ødelægger dermed de celler der er der, og i nogle uger lever fosteret af næring, der blev frigivet derfra.

2902

morula og blastocyst

Differentiering af cellerneEdit

beskrive differentieringen af cellerne i det befrugtede æg til dannelse af de tre kimlag (kimblade): ektoderm, endoderm og mesoderm.

I blastocysten sker der en differentiering i hvad der skal blive til embryoet og hvad der bliver til placenta. Der sker en yderligere differntiering til at det bliver en blommesæk og en vandsæk - der så bliver til ektoderm, endoderm og mesoderm.

De begynder herefter at folde sig. Først foldes og afklemmes rygmarven, hvorefter huden foldes rundt om, mens blommesækken afklemmes, så den bliver til blommesæk og tarme etc. Blommesækken giver næring til fosteret i 14 dage indtil navlestrengen er dannet. Tilsidst foldes enderne ind, så der kommer hoved og hale.

Væv fra kimlageneEdit

anføre eksempler på væv fra hvert at de tre kimlag (kimblade).

Ektoderm
Hud og nervesystem.
Endoderm
Tarme og indre organer.
Mesoderm
Knogler, muskler og kredsløb.

PlacentaEdit

beskrive udviklingen af placenta (moderkagen).

Placenta vokser frem fra trofoblasterne. Trofoblasterne tager nemlig også og opløser blodkarene, så der kommer blodsøer, hvor moderens blod til- og afstrømmes. Langsomt begynder der at vokse et kappilærnet frem, der forbinder barnet og moren. Barnet begyndet så på et tidspunkt at få blodnæring/ilt fra moren gennem placenta. 10% af morens blod går til placenta.


Placentas hormonproduktionEdit

beskrive placentas hormonproduktion (humant choriongonadotropin [HCG], østrogen, progesteron).

I løbet af den første tredjedel af graviditeten sekrerer placenta noget LH-lignende, hvilket kaldes HCG - human choriongonadotropin, der er nødvendige for at vedligeholde graviditeten. Den og æggestokkende sekrerer også østrogen og progesteron. Æggestokkene sekrerer også relaxin, hvilket gør at bindevævet kan udvide sig mere, så barnet får plads.

Graviditets varighedEdit

angive en normal graviditets varighed (regnet fra sidste menstruations 1. dag: 40 uger).

9 måneder.

Graviditetens 3 perioderEdit

beskrive graviditetens 3 perioder (1., 2. og 3. trimester).

2822

Hormoner gennem trimestrene

Første trimester
Den første del er HCG-domineret. Her udvikles anlæggene til alle organer.
Andet trimester
Organerne afsluttes og proportionerne bliver mere som et menneske.
Tredje trimester
Stor voksning sker.

ten.

FosterudviklingnenEdit

beskrive fosterudviklingen:

CelledelingsperiodenEdit

Der sker normal og kraftig celledeling. Her bliver den til blastocyst og indtil implantationen.

EmbryonalperiodenEdit

Trofoblasterne kommer og embryonet. Der begynder her at ske differentiering. Varighed er 2.-6. uge efter befrugtning. De flest organsystemer begynder at blive udviklet her.

FosterperiodenEdit

Modning og vækst af foster. Ligner et menneske.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki