FANDOM


OpbygningEdit

redegøre for bakteriecellens principielle opbygning, størrelsesforhold og struktur.

Bakterie

Bakterie

En bakterie er en prokaryot. De varrier i størrelse og er mellem 0,1-10 µm. De største kan være lige så store som eukaryote celler, og de mindste lige så små som viruser.

Opbygning: Bakterier er en stor gruppe af encellede mikroorganismer uden cellekerne (prokaryot). Det genetiske materiale (genom) er organiseret i cellen i et område uden ribosomer, som kaldes cellens nukleoid, idet det mangler en kernemembran i modsætning til eukaryoters nukleus. Genomet består af et kæmpe ringformet kromosom. Bakteriecellen kan indeholde extrakromosomale genetiske elementer: plasmider, disse er ringformede, dobbeltstrenget DNA adskilt fra hovedarvemassen. Da har flageller, så de kan bevæge sig.

Bakteriecellens plasmamembran (fosfolipid dobbeltlag og proteiner) er omgivet af en cellevæg yderst, der dels giver den form og dels beskytter mod osmotiske tryk i omgivelserne. Den kan yderligere være omgivet af en kapsel eller slimmasse, evt. med svingtråde.

Bakteriecellens cytoplasma består hovedsagelig af protein og RNA og har et højt osmotisk tryk, højest hos Gram- positive bakterier. Bortset fra funktioner knyttet til cytoplasmamembranen foregår alle metaboliske processer i cytoplasmaet - ingen organeller. (Cellemembranen/væggen beskytter mod lavt osmotisk tryk)

Struktur, bakterier inddeles efter form:

  • Sfæriske - kokker, korn, coccus
  • Cylindriske - stave, bacillus
  • Skrueformede - helix-formede, spiriller er strive, spirokæter er bøjelig.

Morfologi og gram-farvbarhedEdit

beskrive inddeling af bakterier ud fra morfologi og Gram-farvbarhed.

Gramfarvbarhed inddeles efter hvorvidt de bliver farvede eller ej med gramfarvning. Det har noget at gøre med hvordan deres overflade ser ud.

De har begge to et phospholipid-dobbellag som cellemembran så næsten det samme, mens deres cellevæg er forskellige.

Gram-negative
har dobbeltmembran og farves derfor ikke. For synlighed efterfarves disse med rød.
Intern membranstruktur, kaldet periplasmaet (der ligger udenpå cellemembranen), indeholde enzymer, peptidoglycan (rigide skelet), oligosaccarider. Udenpå følger den ydre membran - dobbeltlipidmembran.
Gram-positive
har enkeltmembran og farves blå, næsten sorte.

Formering og vækstEdit

beskrive bakteriers formering og vækst.

Bakterier formerer sig ved binær deling. Adskillelse af de to datterkromosomvæg og dannelsen af en tværvæg - Kloning.

De vokser eksponentielt, så længe der er næring nok (fordoblingstid for e. coli er 20 min).