FANDOM


VirkningsmekanismerEdit

redegøre for antibiotikas virkningsmekanismer.

Antibiotika er toxiske for mikroorganismerne (bakterierne), men ufarlige for mennesker - de besidder altså selektiv toxicitet.

De indvirker på nogle stofskifteprocesser/strukturer i mikroorganismerne:

  • Hæmning af cellevækstdannelsen i bakterier
  • Ødelæggelse af cytoplasmamembranens funktion
  • Hæmning af proteinsyntesen på ribosomerne
  • Hæmning af nukleinsyresyntesen

ResistensudviklingEdit

redegøre for resistensudvikling overfor antibiotika.

Bakterier kan udvikle resistens overfor antibiotika ved mutation, overførsel af genetisk materiale.