FANDOM


VirkningsmekanismerEdit

redegøre for antibiotikas virkningsmekanismer.

Antibiotika er toxiske for mikroorganismerne (bakterierne), men ufarlige for mennesker - de besidder altså selektiv toxicitet.

De indvirker på nogle stofskifteprocesser/strukturer i mikroorganismerne:

  • Hæmning af cellevækstdannelsen i bakterier
  • Ødelæggelse af cytoplasmamembranens funktion
  • Hæmning af proteinsyntesen på ribosomerne
  • Hæmning af nukleinsyresyntesen

ResistensudviklingEdit

redegøre for resistensudvikling overfor antibiotika.

Bakterier kan udvikle resistens overfor antibiotika ved mutation, overførsel af genetisk materiale.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki