FANDOM


For at forebygge misforståelser er der i pensumbeskrivelsen angivet en liste over anvendte adfærdstermer med definition. Det er derfor vigtigt at spørgsmålene besvares med en dybde svarende hertil.

DefinitionerEdit

Definere
Er et præcist udtryk og skulle ikke volde vanskeligheder.
Aangive/anføre
Typisk ønskes en opremsning (f.eks.: angive hvilke typer af stoffer, som transporteres gennem cellemembranen ved simpel diffusion ...) eller anførsel af en relation (f.eks.: angive relationen: pH = – log [H+]) eller et eksakt tal (f.eks.: angive antallet af kromosomer i den humane celle).
Beskrive
Bruges, når der ikke indgår årsags-virkningsforhold i emnet. Beskrivelsen kan naturligvis gøres mere eller mindre detaljeret (jfr. næste punkt).
Redegøre for
Bruges, når man ønsker en sammenhængende beskrivelse af processer, mekanismer og/eller patologiske tilstande hvori der indgår årsags- virkningssammen hænge.
Skitsere
Anvendes når man ønsker kendskab til en kurves forløb med angivelse af parametre (kvalitativt) på X og Y akse.
Tegne
anvendes, når man ønsker tegnet et nøjagtigt kurveforløb med angivelse af parametrenes art og enhedernes størrelse på X og Y akse.